Okolju prijazni

 

 

 

Počitnice, prijazne za vas in za okolje !

Sredi čudovitih prekmurskih ravnic, v osrčju prepleta obdelovalnih površin, se nahaja turistično naselje Panonska vas. V Tešanovcih, le korak stran od termalnega središča Moravskih Toplic, stoji deset po prekmurskem izročilu zgrajenih hišk, sredi katerih ponosno stoji kozolec, ki ponuja odličen razgled na okoliške kraje. Hiške, ometane z glino, podprte z masivnim krtačenim lesom, ki daje oporo strehi, ki jo pokriva trstika, vljudno vabijo s svojo domačnostjo in udobjem. V vrtnarstvu AŽ d.o.o. – ZC ponujamo gostom privlačne nastanitve v apartmajih in dveh dupleksih, ki nudita nastanitev za do pet oseb. 

Sledimo tudi našemu poslanstvu, kar pomeni, da smo energijsko varčna in okolju prijazna turistična nastanitev. Že od samega začetka delujemo vzporedno z ohranjanjem tradicije in narave, ki ima zelo blagodejne učinke na našo okolje in naše zdravje. Tudi naša okoljska politika je oblikovana tako, da nudi smernice za varčno rabo energije, manjšo porabo vode, manj nastalih odpadkov in poziva tako zaposlene kakor tudi goste, da se obnašajo okolju prijazno. 

Zavezujemo se k naslednjih aktivnostim:

 • Sledimo zahtevam veljavne okoljske zakonodaje in jih tudi vestno izpolnjujemo.
 • Sodelujemo pri oblikovanju okoljskih smernic, pri vseh sferah našega delovanja (gostinstvo, namestitve ipd.).

Dobavitelji:

 • Pri izbiri dobaviteljev imajo prednost lokalni pridelovalci hrane z podprto okoljsko prakso.
 • Stremimo k temu, da material porabimo do konca in maksimalno izkoristimo surovine in odpadno vodo. 
 • Postoma tudi zamenjujemo ves material, surovine, energente za okolje prijaznejše elemente. 

Ponudba:

 • V naši dejavnosti ponujamo izdelke in storitve, ki imajo zelo majhen vpliv na okolje.
 • Neprestano tudi dopolnjujemo našo ponudbo z okolju bolj prijaznimi storitvami.

Pobuda:

 • Okoljsko naravnane projekte v naši okolici zavestno podpiramo.
 • Naše goste med celotnim ciklusom bivanja (pred, med, po) spodbujamo, da aktivno sodelujejo pri okolju prijaznem delovanju.
 • Podpiramo predloge idej in zamisli, ki nam jih posredujejo krajani, gostje in tudi drugi interesenti, za še bolj prijazno okoljsko delovanje našega zdravilišča. 

Zaposleni:

 • Naše zaposlene aktivno okoljsko ozaveščamo in skrbimo za dvig kulture.

Prihodnost:

 • Pri vseh novih investicijah kar se tiče opreme, skrbimo, da nabavljamo okolju prijazno tehnologijo.
 • Razvojna strategija in vsakoletni plan vsebujeta aktivnosti za izboljšano delovanje v povezavi z okoljem.

Spremljanje:

 • Beležimo naše vplive na okolje; nastajanje odpadkov, poraba vode, poraba energije, hrup itd.).
 • Zavezujemo se, da bomo v primeru ugotovljenih nepravilnosti ustrezno ukrepali.

Obveščanje javnosti:

 • Okoljska politika je v zapisani in dokumentirani obliki na voljo javnosti. 
 • Zavezujemo se, da bomo vsaj enkrat letno informirali naše partnerje doma in v tujini, o izvajanju naše okoljske politike.

Pomagajte nam pri varovanju okolja

Brisače:

Dragi gostje, brisače v vaših apartmajih in sobah so pred vašim obiskom vedno oprane in čiste, za vašo vsakodnevno uporabo. V kolikor se vam zdi, da rabite nove brisače, nam javite in jih bomo nemudoma zamenjali. Ker vestno zasledujemo našo okoljsko politiko, se trudimo, da smo pri rabi vode in energije kar se, da varčni, zato vas prosimo, da brisače za telo in druge uporabljate do konca, dokler niso umazane. Ko boste ugotovili, da so dosegle svoj limit, nas obvestite in nemudoma vam bomo dostavili nove, sveče brisače. 

Menjava posteljnine in čiščenje sobe oziroma apartmaja:

V Panonski vasi vedno poskrbimo, da imajo gostje svežo in dišečo posteljnino, pred prihodom v vas. Ker stremimo k čim manjši porabi vode in energije, posteljnino vedno zamenjamo ob končnem čiščenju, pred prihodom novih gostov. V kolikor menite, da vaše rjuhe potrebujejo zamenjavo, nas prosim kontaktirajte. Pomagajte nam pri varovanju okolja in jih uporabljajte, dokler so dovolj čiste in udobne za vaš okus. 

Elektrika:

So luči, klima in televizor ugasnjeni, ko jih več ne uporabljate ?

Skrbimo za čim bolj varčno in nepotratno rabo energije, zato vas naprošamo, da izklapljate luči, televizor in klimatsko napravo, ko zapustite sobo oziroma apartma. Bodite energijsko nepotratni in prispevajte k zmanjšani energetski rabi. 

Odpadki:

Odpadke ločujemo po njihovi zgradbi (papir, steklo, plastični izdelki) in skrbimo za ustrezno recikliranje. Problem odpadkov je eden najbolj peročih problemov moderne družbe, zato poskrbimo, da bomo vsi skupaj poskrbeli za čistejše okolje. 

Voda:

Voda je vir življenja in je najbolj dragocen vir na našem modrem planetu. Poskrbimo, da bo poraba vode čim manjša. K temu lahko prispevate vsi:

 1. Zapirajte pipo medtem, ko se brijete ali umivate.
 2. Ko se tuširate zaprite vodo med miljenjem. 
 3. Reciklirajte odpadke in ne mečite vsega v WC školjko.
 4. Na koncu se vedno prepričajte, da ste pipo popolnoma zaprli, da ne bo kapljalo.
 5. Prosimo vas, da nam sporočite, če kjerkoli v apartmaju pušča voda.

Turistične namestitve, ki imajo EKO marjetico skrbijo za svoje okolje in izpolnjujejo najvišje in najkvalitetnejše okoljske standarde. 

Okolju prijazna vozila:

V sodelovanju s Prevozi BRZZI imamo vzpostavljen sistem prevozov, zato vas pozivamo, da uporabljate njihov prevoz in koristite okolju prijazen transport. S Prevozi BRZZI imate možnost, da pridejo po vas na prvo avtobusno ali železniško postajo ter vas dostavijo do Panonske vasi. (Kontakt: Prevozi BRZZI (ob predhodnem naročilu) – info@prevozi-brzzi.si)

Najbližja železniška in najbližja postaja krajevnega avtobusnega prometa se nahaja v Murski Soboti. Tukaj je dodan splošni vozni red avtobusnega prometa, iz avtobusne postaje v Murski Soboti, pa do Tešanovcev (Panonska vas).

 

 

Lokalna skupnost in osveščanje v smeri okoljsko odgovornega ravnanja:

Vsako leto organiziramo krajše usposabljanje glede okoljsko odgovornega ravnanja, saj smo eden izmed glavnih akterjev na področju Pomurja s certifikatom EU Marjetica, za turistične nastanitve. Samo usposabljanje zajema predstavitev certifikata EU Marjetica in predstavitev kriterijev, ki morajo biti izpolnjeni, da se certifikat pridobi. 

Turistične nastanitve, ki so dobitniki EKO Marjetice, skrbijo za svoje okolje in dosegajo najvišje in najkvalitetnejše okoljske standarde. 

Uporaba EKO standardov zagotavlja:

 • Ločevanje odpadkov po zgradbi (papir, steklo, plastika).
 • Omejena poraba vode.
 • Omejena poraba energijskih virov.
 • Težnja po uporabi obnovljivih virov energije, ki manj onesnažujejo okolje.
 • Ozaveščanje gostov o pomembnosti varovanja okolja. 

Sistem obravnave vaših predlogov:

Ker verjamemo, da se zavedate pomembnosti ohranjanja okolja v njegovi neokrnjeni obliki, cenimo vse vaše predloge in mnenja. V info brošuri je pripravljen kratek vprašalnik.  Vljudno prosimo, da ga izpolnite in oddate na recepciji. Osebje v recepciji bo poskrbelo za vprašalnike in jih predalo odgovorni osebi, ki bo vse predloge in mnenja ustrezno uvrstila v akcijski načrt za nadaljnje delovanje nastanitve, seveda v skladu s finančnimi zmožnostmi. 

 

Zavedati se moramo, da bomo le s skupnimi močni ohranili neokrnjeno naravo in okolje za rodove, ki pridejo za nami. 

 

 

Vrtnarstvo AŽ d.o.o. – zaposlitveni center.

 

_____

Projekt Nadgradnja energetske učinkovitosti studiev PV 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (EKP 2014-2020)

 

EU skladi

 

Rezultati operacije: Bodo doseženi dve leti po zaključku operacije 30. 9. 2019. 


Izboljšana energetska učinkovitost studiev PV za namestitve gostov, in sicer:

Število na novo ustvarjenih delovnih mest v podprtih podjetjih s turističnimi kapacitetami: 2

Delež manjše rabe energije za objekt: 27,4 

Delež manjše rabe vode na nočitev: 34,8

Delež manjše količine nastanih odpadkov na na nočitev: 51,8

 

Namen operacije:

Namen operacije je izboljšati energetsko učinkovitost turističnih namestitev ter na podlagi obnove objektov doseči manjšo rabo energije, vode ter nastalih odpadkov. 

Z menjavo oken, terasnih vrat, pridobitvijo senčil, kar smo izvedli v letu 2018 smo že naredili prvi korak v smeri manjše rabe energije za objekt. 

 

Opis investicije:

Cilj investicije je bistveno izboljšati energetsko učinkovitost v objektih za namestitevz nazivom studii in apartmaji Panonske vasi (AŽ). V ta namen predvidevamo izboljšave na ovoju stavb (okna in terasna vrata). Investicija bo tako vezana na samo infrastrukturo in obnovo stavb apartmajskih hišk (3 apartmajske hiške). Obnova oken in terasnih vrat: Glede na spodnje parametre je trenutno stanje z vidika porabe energije potratno in s tem namenom bomo obnovili okna in terasna vrata na treh hiškah za okna z boljšo izolacijo. Trenutno nimamo vgrajenih senčil, kar pomeni, da toplota v poletnih mesecih prehaja v notranjost, kar posledično prinaša višje stroške hlajenja prostorov. Tako bomo z vgradnjo dodatnih senčil pri oknih omogočili, da se prepreči ogrevanje prostorov preko oken. Skupno bomo zamenjali 4 terasna vrata (panoramske stene), 22 manjših oken. Porabniki električne energije - svetila: Trenutno imamo v Panonskih vilah klasična svetila, z menjavo za LED svetila pa stremimo k zmanjšanju porabe električne energije. Poraba sanitarne vode: Z menjavo kotličkov za varčne (ločena tipka za 1-2l in 5l - mala in velika potreba), z menjavo glav tušev za nove z glavo za redukcijo porabe ter varčne pipe želimo zmanjšati porabo vode za več kot 30%. Porabo vode in električne energije bomo posledično zmanjšali tudi z uvedbo novega sistema pranja brisač, in sicer bomo namestili obvestilo, da bomo menjali oziroma prali le brisače, ki jih bomo našli na tleh in goste prosili za varovanje okolja z uporabo brisače več kot en dan. Zamenjali bomo 22 pip, 12 glav tušev, 12 WC kotličkov. Ločeno zbiranje odpadkov: Količino odpadkov bomo zmanjšali predvsem z uvedbo ločenih zbiralnikov odpadkov - uvedbo koša za biološke odpadke in uvedbo kompostnika - goste bomo obvestili, kje se kompostnik nahaja in bodo lahko tudi samo odvrgli biološke odpadke na primerno mesto. Z uvedbo ločenih zbiralnikov bomo poskrbeli, da se bo določena vrsta odpadkov tudi ponovno uporabila/reciklirala in na ta način bomo posledično zmanjšali količino nastalih odpadkov. Pridobili bomo 10 ločenih zbiralnikov odpadkov in en kompostnik. Nabava in vgradnja toplotnih črpalk ni predmet investicije. Vsaka od apartmajskih hiš ima lastno toplotno črpalko voda-zrak, za katere je le predvidena optimizacija porabe primarne električne energije.